Kompetent

Let forståelig undervisning

Harmonisk forløb

Næste holdstart Allerød

7. Januar  2019 kl 17.00

Om klippekort

Klippekortordningen indebærer, at visse trafikfarlige overtrædelser af færdselsloven fremover – udover en bøde – vil medføre et klip. Får du 3 klip inden for en periode på 3 år, bliver du frakendt førerretten betinget. 

Hvis du har taget kørekort til almindelig personbil eller motorcykel for mindre end 3 år siden, er reglerne strammere. I det tilfælde vil kun to overtrædelser, inden for en periode på tre år, medføre kørselsforbud.​

Overtrædelse af disse regler medfører klip:

 • Fremkørsel mod rødt lyssignal, kørsel mod kørselsretningen, overskridelse af spærrelinjer eller overskridelse af ubrudt kantlinje i forbindelse med ulovlig kørsel i nødspor (færdselslovens § 4, stk. 1 og 2).
 • Tilsidesættelse af reglerne om kørsel over jernbanespor (færdselslovens § 5, stk. 2).
 • Kørsel med for kort afstand til forankørende (færdselslovens § 15, stk. 3, 1. pkt.).
 • Kørsel venstre om helleanlæg (færdselslovens § 15, stk. 4).
 • Ændring af færdselsretning og placering mv. til fare eller ulempe for andre (færdselslovens § 16, stk. 2, og § 18, stk. 1 og 2).
 • Tilsidesættelse af reglerne om overhaling (færdselslovens § 21, stk. 1-3).
 • Forøgelse af hastigheden, når man overhales (færdselslovens § 22, stk. 1).
 • Tilsidesættelse af forbud mod overhaling (færdselslovens § 23 og forbud fastsat ved færdselstavler eller anden afmærkning).
 • Tilsidesættelse af reglerne om vognbaneskift (færdselslovens § 24, stk. 1).
 • Overhaling ved fodgængerfelt (færdselslovens § 25).
 • Tilsidesættelse af vigepligt (færdselslovens § 26, stk. 2-4 og 6, eller vigepligt fastsat ved færdselstavler eller anden afmærkning).
 • Kap- og væddekørsel (færdselslovens § 37, stk. 4).
 • Overskridelse af hastighedsgrænse med mere end 30 pct. (færdselslovens § 42-43 a eller anden hastighedsgrænse fastsat ved færdselstavler eller anden afmærkning).
 • Manglende anvendelse af sikkerhedsudstyr for passagerer under 15 år (færdselslovens § 80, stk. 4, og § 81, stk. 3).

Hver enkelt overtrædelse udløser et klip, og klippet bliver registreret hos politiet:

Et klip gælder i 3 år fra det tidspunkt, hvor overtrædelsen blev begået.

Dette kan illustreres ved følgende eksempel:​

”Du overtræder færdselsloven og får et klip. Indenfor de næste 3 år overtræder du igen færdselsloven og får endnu et klip. Du har nu 2 klip ”i banken”. Efter mere end 3 år fra det første klip, overtræder du igen færdselsloven og får endnu et klip. Dette klip får ikke nogen umiddelbar konsekvens for dit kørekort, da det første klip er forældet. Du har nu i alt to klip ”i banken”.” 

​Hvem kan få et klip

Det er kun den der fører køretøjet, der får klip. Du kan få klip selv om du endnu ikke er fyldt 18 år. Du kan også få klip selvom du ikke har kørekort. Hvis du ikke har kørekort og får 3 klip, bliver du frakendt retten til at få kørekort.

Hvad er reglerne for nye bilister

Hvis du har taget kørekort til almindelig personbil eller motorcykel for mindre end 3 år siden, får du kørselsforbud allerede efter 2 klip inden for 3 år.

Hvilke køretøjer gælder klippekortsordningen for

Du får et klip for færdselsovertrædelser begået i almindelig personbil, bus, lastbil, motorcykel, registreringspligtig knallert, traktor samt motorredskab.

​Kørekortet kan også frakendes ubetinget

Afhængig af antallet af kliprelevante overtrædelser og eventuelle tidligere overtrædelser af færdselsloven, kan førerretten også blive frakendt ubetinget.

Kørselsforbud

Har du fået et kørselsforbud, skal du aflevere dit kørekort til politiet. Du kan først få kørekortet igen, når du har gennemgået særlig køreskoleundervisning og har bestået en kontrollerende køreprøve.

Skyldes kørselsforbudet promillekørsel, skal du tillige gennemgå et kursus i alkohol og trafik.​

​Kontakt køreskolen

​Kirsebærgården 4

3450 Allerød

​Kontakt køreskolen

Tlf. 31 15 20 17

Send en mail