Kompetent

Let forståelig undervisning

Harmonisk forløb

Næste holdstart Allerød

7. Januar  2019 kl 17.00

Kørekortet

Køreuddannelsens formål og indhold

​Køreuddannelsens formål er beskrevet meget detaljeret i Færdselsstyrelsens Undervisningsplan og jeres undervisning skal følge denne plan nøje. Undervisningen skal give jer forståelse for farer og vanskeligheder i trafikken, kendskab til Færdselsloven og bilens indretning. I skal også lære at forstå jeres egne og andres reaktioner ude i trafikken, så I kan køre uden fare for jer selv eller andre. I skal selvfølgelig også kunne køre bilen sikkert, hensynsfuldt og ansvarsbevidst.


Betingelser for at få kørekort

Du skal undervises i både teori og kørsel, først på manøvrebane, dernæst på vej og til sidst på køreteknisk anlæg.
Kørekortet udstedes af politiet, så køreprøven, der består af en teoriprøve og en praktisk prøve, skal aflægges og bestås for politiets sagkyndige. Før I kan komme til prøverne, skal I have modtaget undervisning i overensstemmelse med ovennævnte undervisningsplan. 


Teoriprøven er skriftlig og består af en billedserie, som skal bestås med 20 rigtige svar ud af 25 mulige. Inden teoriprøven skal I have en lægeerklæring med foto og en ansøgning om kørekort. Disse papirer samt et prøvegebyr til politiet (p.t. kr. 580,-) indleveres til beramningskontoret.
Både til teoriprøven og til den senere praktiske prøve, skal behørig legitimation medbringes, helst pas. 


Den praktiske prøve varer ca. 45 min. Til prøven skal I kunne køre bilen sikkert og med et rimeligt overblik, så kørslen følger trafikken og naturligvis færdselsreglerne. I skal også kunne kontrollere bilens lovpligtige udstyr, f.eks. bremser, lygter, styretøj, dæk o.s.v. Denne kontrol foretages som regel inden kørslen. Man skal have bestået teoriprøven og have været på køreteknisk kursus, før man kan komme til praktisk prøve.

Betingelser for at beholde kørekortet

Det er jo dejligt at have fået sit kørekort, så pas godt på det. Når du har bestået køreprøven og kører bil, har du påtaget dig et ansvar for og forpligtigelse til at sørge for, at du kører sikkert og ikke er skyld i ulykker. Uheld kan ske, men hvis I tænker jer godt om, når I kører, er risikoen meget mindre. Hvis det går galt, eller I kvajer jer risikerer I at miste kørekortet. Ellers gælder det til I bliver 70 år, hvorefter det skal fornys.


Relevante hjemmesider:
www.politiet.dk
www.rfsf.dk (Rådet for større færdselssikkerhed)
www.dk-u.dk (Dansk kørelærer-union)
www.fstyr.dk (Færdselsstyrelsen)

​Kontakt køreskolen

​Kirsebærgården 4

3450 Allerød

​Kontakt køreskolen

Tlf. 31 15 20 17

Send en mail